Zautomatyzuj wszystko!

Co to naprawdę jest? Dlaczego warto zastosować metodykę DevOps w swojej infrastrukturze?

Dlaczego firmy odnoszące największe sukcesy są na pokładzie dzięki kulturze DevOps?

W swej istocie DevOps to idea, filozofia, sposób myślenia, który zachęca do komunikacji, współpracy i automatyzacji, aby pomóc nam pracować wydajniej oraz dostarczać aplikacje i usługi w szybszym tempie. Termin DevOps powstał ze słów „rozwój” i „operacje”, aby symbolizować zamykanie luki między nimi. Jako zespół DevOps koncentrujemy się na kontrolowaniu środowiska produkcyjnego i automatyzacji procesów dostaw w celu poprawy ich wydajności, łatwości konserwacji i bezpieczeństwa.

Korzyści z DevOps

Skalowalność

Obsługuj infrastrukturę i procesy rozwojowe oraz zarządzaj nimi na dużą skalę. Automatyzacja i spójność pomagają skutecznie zarządzać złożonymi lub zmieniającymi się systemami przy zmniejszonym ryzyku. Na przykład infrastruktura jako kod pomaga zarządzać środowiskami programistycznymi, testowymi i produkcyjnymi w powtarzalny i bardziej wydajny sposób.

Rzetelność

Zapewnij jakość aktualizacji twojej aplikacji i zmian infrastrukturalnych abyś mógł niezawodnie dostarczać w szybszym tempie, zachowując jednocześnie pozytywne wrażenia użytkownika końcowego. Stosując praktyki, takie jak Continuous Integration i Continuous Delivery, aby sprawdzić, czy każda zmiana jest funkcjonalna i bezpieczna. Monitorowanie i logowanie aktywności pomaga uzyskać informacje o wydajności i anomaliach w czasie rzeczywistym.

Bezpieczeństwo

Działaj szybko, zachowując kontrolę i przestrzegając przepisów. Możesz przyjąć model DevOps bez poświęcania bezpieczeństwa, stosując zautomatyzowane zasady zgodności, precyzyjne mechanizmy kontroli i techniki zarządzania konfiguracją. Na przykład używając infrastruktury jako kodu i zasad jako kodu, możesz zdefiniować, a następnie śledzić zgodność na dużą skalę.

Szybkość rozwoju

Zwiększ częstotliwość i tempo wydań, aby móc szybciej wprowadzać innowacje i ulepszać swój produkt. Im szybciej możesz wdrażać nowe funkcje i naprawiać błędy, tym szybciej możesz reagować na potrzeby klientów i budować przewagę konkurencyjną. Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie to praktyki automatyzujące proces wydawania oprogramowania, od kompilacji po wdrożenie.

Metodyka?

Praktyki DevOps, które pomogą Ci się rozwijać

Zastosowanie metod DevOps automatyzuje i optymalizuje procesy z wykorzystaniem technologii, wszystko to ma swoje źródło w kulturze wewnątrz organizacji i ludzi w niej uczestniczących. Wyzwanie związane ze stosowaniem kultury DevOps wiąże się ze zmianą sposobu współpracy ludzi. Jednak firmy, które zdecydują się na przyjęcie kultury DevOps, mogą skorzystać na tworzeniu narzędzi programistycznych dla zespołów o wysokiej wydajności.

Wdrażamy ciągłą integrację i rozwój, mikroserwisy, monitorowanie i logowanie dla Twojej aplikacji, wszystko jest ustawione jako infrastruktura jako konfiguracja kodu, która pomoże Ci utrzymać wszystko i śledzić wszystkie zmiany, które zostaną zastosowane w Twojej bazie kodu.

Pozwól nam ulepszyć Twój biznes!